Hlavní strana
Kontakty
Chemické odstraňování vodního kamene a minerálních usazenin
Nánosy vodního kamene jsou tvořeny minerály ve vstupní vodě. Způsobují poruchovost zařízení, velké energetické ztráty a tím i ztráty  finanční. Tvrdá voda
urychluje nárůst vodního kamene - inkrustu. Vodní kámen se usazuje na teplosměnných plochách výměníků, ohřívačů, olejových chladičů, na stěnách
trubek, vyvíječů páry a technologických zařízení. Usazeniny působí jako izolant a přenos tepla je neekonomický a může způsobit poruchy, havárie a tím i
např. přerušení výroby.
Totéž platí i při opačném režimu a to je chlazení. Při lisování plastů je dokonalé chlazení podmínkou pro bezporuchovost výroby. Chladicí mikrověže,
čpavkové nebo jiné kondenzátory mohou mít vlivem vodního kamene snížený chladicí výkon a tak nedosáhnou potřebné teploty. Totéž platí i pro vodou
(nebo olejem) chlazených hlav kompresorů. Výsledkem je opět zvýšení spotřeby elektrické energie, poruchovost a ohrožení výroby.
Mnoho firem využívá možnost čištění těchto systémů a preventivní odstranění vodního kamene a minerálních usazenin jim přineslo bezporuchovost, delší
životnost a tím větší ekonomickou stabilitu.
Nabízíme řešení:
Chemické odstranění vodního kamene, minerálních usazenin a rzi bez nutnosti demontáže zařízení. Strojní zařízení s  kyselinovzdorným čerpadlem s
požadovaným výkonem a ohřevem chemie. Bezproblémová chemie s inhibitory koroze, nepoškozující nerezovou ocel, měď, cín, plasty, pryžová a gumová
těsnění, ničící i bakterie. Použitá chemie čistí na mikroskopické úrovni, má atest do potravinářského průmyslu. Po vyčištění se provádí dokonalá
neutralizace a pasivace. Likvidace použité chemie po neutralizaci je možná do běžného kanalizačního systému.
Výčet zařízení, u kterých se nejčastěji objevuje požadavek na chemické čištění:
- Výměníky plynových kotlů, ohřívače, karmy
- Deskové výměníky všech typů, trubkové a protiproudové výměníky
- Vstřikolisy a lisovací formy, sušičky dřeva
- Výrobní, technologická zařízení chlazené vodou
- Olejové a vodní chladiče, bojlery
- Chladicí okruhy hlav kompresorů
- Chladicí okruhy cívek indukčních pecí
- Chladicí mikrověže a kondenzátory
- Chlazení válců při výrobě folií, asfaltových pásů, papíru atd.
- Chladicí rozvody agregátů včetně nádrží
Mapa webu
Created by Allimedia.cz
SD servis - chemické odstranění vodního kamene a minerálních usazenin SD servis - speciální opravy podlah a epoxidové nátěry podlah SD servis - bezchlorová dezinfekce rozvodů a prostorů klimatizací
Hlavní strana
Služby
Reference
Kalkulace
Kontakty